"Street Photo""El Descencs"

"Proximitat Ignorada"


"Mesures de seguretat"

"No tot està perdut..."

"Solucions de bona voluntat"

"Diagonals Efímeres"
"La posta en marxa"

" La lectora dels petits espais de temps"

 "Concencs"

"L'espai de tothom"

"Barret a conjunt"

"El fotògraf fotografiat"

"L'home dels recursos"

"Conjunció de Diagonals"

"Vine, que marxem..."

"Explicacions a l'ombra"

"El toco?"

"Camí d'un Refresc"