dissabte, 17 de novembre de 2012

"On Focusing..."

During the democratic process of the elections to the Parliament of Catalonia, is frequent to find scenes like this one, where the leaders of the different political parties are interviewed. In this case, the attention focus of the journalists is on Oriol Junqueras, the leader of the nationalist party ERC. At the moment to shoot this photo, the hour of the day, practically at night, the focus of the video camera and the situation of the microphones increases the highlight to the leader.


dijous, 1 de novembre de 2012

"Anonymous"

Una de les característiques que més agraeixo a la fotografia és la d'haver-me ensenyat a apreciar petits detalls del que m'envolta; de manera que de vegades, amb càmera o sense, m'entretinc a observar coses com el moviment de les ombres, o petites textures, o composicions que en un moment donat presenta el carrer, segons la distribució de les persones, els objectes i la llum; són estones en les que faig fotografies, fins i tot sense càmera,  buscant la part plàstica de petites abstraccions de cada instant. Finalment, poder-ho capturar és l'eina; és l'eina que em permet ensenyar-ho i fer-ne partícips als espectadors.

One of the features that I appreciate from photography is having me taught to appreciate the small details of what is around me; so, with or without camera, sometimes I spend time to observe things like the movement of a shadow, or small textures, or compositions that at any given time, according to the distribution of  people in the street, objects or light; these are times in which I make photographies, even without camera, looking for small abstractions of each plastic part instantly. Finally,  the capture is the tool; is the tool that allows me to show that moment and share it with its viewers.
Una de las características que más agradezco a la fotografía es la de haberme enseñado a apreciar los pequeños detalles que me rodean; de manera que a veces, con o sin cámara, me entretengo a observar cosas como el movimiento de las sombras, pequeñas texturas, o composiciones que en un momento dado se presentan en la calle, ya sea por la distribución de las personas, de los objetos o de la luz; son momentos en los que hago fotorafías incluso sin cámara, buscando la parte plástica de pequeñas abastracciones de cada instante. Finalmente, poderlo capturar es la herramienta; es la herramienta que me va a permitir enseñarlo y así hacer partícipes a sus espectadores.
 Us passo l'enllaç on la cantireta s'inspira en aquesta fotografia per a fer el seu post.

http://cantireta.blogspot.com/2012/11/ex-cursum.html