dijous, 1 de novembre de 2012

"Anonymous"

Una de les característiques que més agraeixo a la fotografia és la d'haver-me ensenyat a apreciar petits detalls del que m'envolta; de manera que de vegades, amb càmera o sense, m'entretinc a observar coses com el moviment de les ombres, o petites textures, o composicions que en un moment donat presenta el carrer, segons la distribució de les persones, els objectes i la llum; són estones en les que faig fotografies, fins i tot sense càmera,  buscant la part plàstica de petites abstraccions de cada instant. Finalment, poder-ho capturar és l'eina; és l'eina que em permet ensenyar-ho i fer-ne partícips als espectadors.

One of the features that I appreciate from photography is having me taught to appreciate the small details of what is around me; so, with or without camera, sometimes I spend time to observe things like the movement of a shadow, or small textures, or compositions that at any given time, according to the distribution of  people in the street, objects or light; these are times in which I make photographies, even without camera, looking for small abstractions of each plastic part instantly. Finally,  the capture is the tool; is the tool that allows me to show that moment and share it with its viewers.
Una de las características que más agradezco a la fotografía es la de haberme enseñado a apreciar los pequeños detalles que me rodean; de manera que a veces, con o sin cámara, me entretengo a observar cosas como el movimiento de las sombras, pequeñas texturas, o composiciones que en un momento dado se presentan en la calle, ya sea por la distribución de las personas, de los objetos o de la luz; son momentos en los que hago fotorafías incluso sin cámara, buscando la parte plástica de pequeñas abastracciones de cada instante. Finalmente, poderlo capturar es la herramienta; es la herramienta que me va a permitir enseñarlo y así hacer partícipes a sus espectadores.
 Us passo l'enllaç on la cantireta s'inspira en aquesta fotografia per a fer el seu post.

http://cantireta.blogspot.com/2012/11/ex-cursum.html