diumenge, 20 de gener de 2013

Panoramograma "Bonsuccés-Sitges (Barcelona-El Raval)

Una nova prova del projecte de panoramogrames que estic duent a terme. En aquesta ocasió es tracta del xamfrà entre el carrer Bonsuccés i el carrer Sitges a la zona del Raval de Barcelona. A cada panoramograma que faig aprenc coses noves; és apassionant.

Una nueva prueba de mi proyecto sobre panoramogramas, que estoy llevando a cabo. En esta ocasión se trata del cruze entre las calles Bonsuccés i Sitges, en el barrio del Raval de Barcelona. En cada nuevo panoramograma hay algo nuevo que aprender; és apasionante.

A new test of my  Panoramograms project. On this time I've been shooting in the corner between  Bonsuccés and Sitges streets, in Barcelona's Raval area. Every new panoramogram gives my something new to learn. It's amazing.

diumenge, 13 de gener de 2013

"L'Home del Diari"


"El Carrer" - (La Calle - The Street)

Segona prova aplicant la tècnica de la Panoramografia, en la que estic treballant des de fa un temps. En aquesta ocasió he canviat el criteri de la fotografia en perspectiva per buscar un panoramograma pla. Queda molt per a millorar, però l'hi veig grans possibilitats. Les vostres opinions m'ajudaran en el procés.
Segunda prueba aplicando la técnica de la Panoramografía, en la que estoy trabajando desde hace un tiempo. En esta ocasión he cambiado el criterio de la fotografía en perspectiva para buscar un panoramograma plano. Queda mucho por mejorar, pero le veo grandes posibilidades. Vuestras opiniones me ayudarán en el proceso.
Second test applying the Panoramography technique in wich I've been working for the last time. On this, I've changed the criteria from a perspective to a plain panoramogram. There is a long way to improve, but I see a great potential in this technique. Your views will help me in this process. 
 

dimecres, 9 de gener de 2013

20130109 Panoramograma Plaça Catalunya

Primer lliurament d'un projecte a base de fotografies panoràmiques (panoramogrames) en el que estic immers des de fa un temps i que aniré explicant. Conscient de que em queda molt per a millorar en aquesta tècnica, vull aprofitar aquest espai per a escoltar les opinions de qui hi vulgui participar a donar-les. L'objectiu: fer que els observadors dels panoramogrames vegin en la fotografia una aproximació, el més real que en sigui cap, al que ells observarien en el propi lloc: visió de 180 graus, que capti l'ambient i l'arquitectura, i dimensió social amb la gent que hi passa.

Primera entrega de un proyecto a base de fotografías panorámicas (panoramogramas) en el que estoy inmerso desde hace un tiempo y que iré explicando. Consciente de que me queda mucho por mejorar en esta técnica, quiero aprovechar este espacio para escuchar las opiniones de quien quiera participar en darlas. El objetivo: hacer que el observador de los panoramogramas vean en la fotografía una aproximación, lo más real que sea capaz, a lo que ellos observarían en ese lugar: visión de 180 grados, que capte el ambiente y la arquitectura, i su dimensión social con la gente que en eses momento pasaba por la zona.

First delivery of a project based on panoramic photographies (panoramograms) in which I am immersed for a while and I'll explain. Aware that I have so much to improve on this technique, I want to take this opportunity to hear the views of everyone who wants to participate in giving me them. The objective: to make the observer see in the panoramograms a close-up, as real as I would be able to do, to the scene they would observe in that place: 180 degree view, with its atmosphere and architecture, and its social dimension with people in the place.