dimarts, 11 d’octubre de 2011

"En el Lloc Oportú" (Street Photo)

Barcelona es caracteritza per ser el principal port europeu en concepte de creuers. Els Turistes hi busquen, a banda dels diferents icones que presenta la ciutat, el sol que caracteritza les nostres terres; aquest sol, però, també presenta seriosos inconvenients, com ara la calor. Coneixedora d'això, una parada del port, exposa un ampli mostrari de ventalls.